Έχουμε δουλέψει σε μερικά από τα πιο περίπλοκα διεθνή νομικά ζητήματα της εποχής μας και έχουμε συμβουλεύσει κράτη, πολυεθνικές και ιδιωτικές εταιρίες.

Η συσσωρευμένη γνώση των νομικών συμβούλων του δικηγορικού γραφείου Lamnidis Law περιλαμβάνει παραπάνω απο τριάντα χρόνια επιτυχούς δικηγορίας στην Ελλάδα, την Νοτιοανατολική Ευρώπη, τον Καύκασο και την Κεντρική Ασία. Η εμπειρία που έχουμε αποκτήσει καθόλη τη διάρκεια αυτών των ετών είναι απαράμιλλη και πλήρως εφαρμοστέα σε αναδυόμενες οικονομίες και περίπλοκα γεωπολιτικά πλαίσια.

Εδρεύουμε στην Αθήνα, όπου και βρίσκονται οι ρίζες των δικηγόρων μας. Παρόλα αυτά, οι νομικές μας υπηρεσίες δεν γνωρίζουν σύνορα με αποτέλεσμα να είμαστε σε θέση να συμβουλεύουμε πελάτες σε όλη την έκταση της Ευρασιακής ηπείρου.

Η πολυετής γνώση του εθνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς δικαίου σε πολυάριθμους οικονομικούς κλάδους μας επιτρέπει να ολοκληρώνουμε με επιτυχία μεγάλης κλίμακας συναλλαγές, στις οποίες αναμειγνύονται ποικίλλοι παίκτες σε πολυάριθμες δικαιοδοσίες.

Η Πολιτική Ποιότητας της Lamnidis Law είναι διαθεσιμη εδώ.

Η δικηγορική εταιρεία διατηρεί σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, πιστοποιημένο από την TUV Hellas (TUV NORD S.A.)

Έχουμε συμβουλεύσει κρατικούς εκπρόσωπους, κυβερνητικά σώματα, διεθνείς οργανισμούς, διεθνείς δότες και πολυεθνικές εταιρίες σε πάνω απο 500 αναθέσεις κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών δεκαετιών.

H βαθιά νομική κατανόηση αποτελεί το θεμέλιο για τη επιτυχή διεξαγωγή οποιασδήποτε επιχειρηματικής συνναλαγής και λειτουργείας. Παρέχουμε εξαίρετες νομικές λύσεις και συμβουλές για να απευθύνουμε τις επιχειρηματικές ανάγκες των πελατών μας.

Στην Ελλάδα, οι νομικές μας υπηρεσίες καλύπτουν μια μεγάλη γκάμα των νομικών κλάδων εντός της επενδυτικής δραστηριότητας: προ-επενδυτικό στάδιο, χρηματοδοτικό στάδιο και στάδιο επιχειρησιακών λειτουργίων.

Αναφορικά με τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, τον Καύκασο και την Κεντρική Ασία, οι νομικές μας υπηρεσίες εστιάζουν στη διαβίβαση των καλύτερων Ευρωπαϊκών και διεθνών νομικών υπηρεσιών σε τοπικό επίπεδο ούτως ώστε οποιαδήποτε συναλλαγή ή έργο να μπορεί να επωφεληθεί από εξαίρετη νομική συμβουλή.

ΓΙΑΤΙ ΕΜΑΣ

 • Εάν έχετε τη συμφωνία, την κάνουμε πράξη με τον εντοπισμό και την ελαχιστοποίηση οποιονδήποτε σχετιζόμενων ρίσκων, καθώς και δρώντας για το συμφέρον του πελάτη.
 • Εάν έχετε μια επιχερηματική ιδέα, μπορούμε να σας προσφέρουμε ποικίλλες λύσεις για την μεγιστοποίση των νομικών και επιχειρηματικών προοπτικών της.
 • Εάν επιθυμείτε να επενδύσετε στην Ελλάδα, στην Ευρώπη ή στην Ευρασία, μπορούμε να είμαστε οι νομικοί σας σύμβουλοι καθ’όλη την επενδυτική διαδικασία.
 • Εάν η συναλλαγή σας είναι διασυνοριακή, μπορείτε να βασιστείτε σε εμάς και στο νομικό μας δίκτυο για την παροχή νομικών υπηρεσιών που αφορούν πολλαπλές δικαιοδοσίες.
 • Εάν η επιχείρηση σας αντιμετωπίζει θεσμικά, ρυθμιστικά και εμπορικά εμπόδια, κατέχουμε τη γνώση να σας βοηθήσουμε να τα ξεπεράσετε.
 • Εάν επιθυμείτε να συμμετάσχετε σε κάποιο τοπικό ή διεθνή διαγωνισμό, βασιστείτε στη διεθνή εμπειρία μας στις δημόσιες συμβάσεις για τον εντοπισμό οποιωνδήποτε ζητημάτων σχετικά με αυτές.
 • Για κρατικούς οργανισμούς, μπορούμε να δράσουμε ως νομικός σύμβουλος για θέματα πολιτικής και νομικών μεταρρυθμίσεων.
 • Για κρατικές εταιρίες ή σώματα, μπορούμε να δράσουμε ως νομικός σύμβουλος για ιδιωτικοποιήσεις, Αρχική δημόσια προσφορά και αναδιαρθώσεις, διατηρώντας αυτή μας την ιδιότητα και σε καθημερινή βάση.
 • Εάν είστε Ταµείο Επενδύσεων, μπορούμε να είμαστε δικηγόροι σας για την αναδιάρθωση περιουσιακών στοιχείων.
 • Εάν είστε αναμειγμένοι σε μια εμπορική, επιχειρησιακή ή συλλογική αντιδικία, η εξειδικευμένη ομάδα διαπραγμάτευσης μας θα είναι εκεί για εσάς για να σας προτείνει τις πιθανές εναλλακτικές λύσεις.
 • Ένα μέρος που είναι αναμειγμένο σε δικαστική αντιδικία μπορεί να εκπροσωπηθεί απο έναν από τους δικηγόρους μας στο υψηλότερο διεθνές επίπεδο.

ΤΟΜΕΙΣ

Το δικηγορικό γραφείο Lamnidis Law προσφέρει νομικές υπηρεσίες που εστιάζουν σε συγκεκριμένους τομείς σε τοπικούς και διεθνείς πελάτες εντός της επενδυτικής και λειτουργικής διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε ζητήματος που αφορά τις εταιρικές σχέσεις, συγχωνεύσεις και εξαγορές, ακίνητα, ιδιωτικοποιήσεις, τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό δίκαιο, εμπορικό δίκαιο και επίλυση αντιδικιών.