Χώρα:
Ανδόρρα, Ρωσία
Τομείς Εξειδίκευσης:
Διεθνές Δημόσιο και Ιδιωτικό Δίκαιο, Διεθνείς Διαγωνισμοί, Επενδύσεις, Εργατικό και Μεταναστευτικό Δίκαιο

Περισσότερα

Χώρα:
Κόσοβο, Αλβανία
Τομείς Εξειδίκευσης:
Ενέργεια

Περισσότερα

Χώρα:
Καζακστάν
Τομείς Εξειδίκευσης
Αστικό Δίκαιο, Εργατικό Δίκαιο, Εταιρικό Δίκαιο

Περισσότερα

Χώρα:
Ρουμανία
τομείς εξειδίκευσης
Οικονομικά, Εταιρικό Δίκαιο, Ιδιωτικοποιήσεις, Δίκαιο Ανταγωνισμού, Συμβάσεις, Κατασκευαστικό Δίκαιο, Ακίνητα, Ενέργεια, Περιβάλλον

Περισσότερα

Χώρα:
Ουζμπεκιστάν
Τομείς Εξειδίκευσης:
Εταιρικό Δίκαιο, Συμμόρφωση και Διακυβέρνηση, Διεθνής Πώληση Προϊόντων, Έργα σύμπραξης ιδιωτικών – δημοσίων φορέων, Ακίνητα, Εργατικό Δίκαιο

Περισσότερα

Χώρα:
Βουλγαρία
Τομείς Εξειδίκευσης:
Ενέργεια, Εταιρικό Δίκαιο, Επενδύσεις, Ακίνητα

Περισσότερα

Χώρα:
Σερβία, Κροατία
Τομείς Εξειδίκευσης:
Εταιρικό Δίκαιο, Τραπεζικό Δίκαιο και Χρηματοοικονομικά, Κεφαλαιαγορές, Τηλεποικοινωνίες, Ακίνητα, Κατασκευές, Φορολογικό Δίκαιο

Περισσότερα

Χώρα:
ΑλβανίαΤομείς Εξειδίκευσης:
Ιδιωτικό και Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο, ΜΜΕ, Μεταφορές Δρόμων, Εργατικό και Μεταναστευτικό Δίκαιο

Περισσότερα