Τομείς Εξειδίκευσης:
Ιδωτικοποιήσεις, Ενέργεια, Μεταφορές, Επενδύσεις, Κατασκεύες, Κόκκινα δάνεια, Αναδιαρθρώσεις, Αντιδικίες

Περισσότερα
Nicolaos PIttas

Τομείς Εξειδίκευσης:
Ιδιωτικοποιήσεις, Ακίνητα , Συγχωνεύσεις και Εξαγορές, Δημόσιες Συμβάσεις

Περισσότερα

Τομείς Εξειδίκευσης:
Εμπορικό Δίκαιο, Αστικό Δίκαιο, Ενέργεια, Κατασκεύες, Αντιδικίες

Περισσότερα

Τομείς Εξειδίκευσης:
Δημόσια Διοίκηση, Διοικητικές διαφορές, Δημόσιες συμβάσεις, Θεμελιώδη δικαιώματα, Ακίνητα

Περισσότερα

Τομείς Εξειδίκευσης:
Εταιρικό Δίκαιο, Εμπορικό Δίκαιο, Αστικό Δίκαιο, Συνναλαγές χαρτοφυλακείων κόκκινων δανείων, Διαδικασίες είσπραξης οφειλών, Διαπιστευμένη μεσολαβητής, Αντιδικίες

Περισσότερα

Τομείς Εξειδίκευσης:
Εμπορικό Δίκαιο, Αστικό Δίκαιο, Φορολογικό Δίκαιο, Ασφαλιστικό Δίκαιο, Εταιρικό Δίκαιο, Τραπεζικό Δίκαιο, Κόκκινα Δάνεια, Αναδιαρθρώσεις, Αντιδικίες

Περισσότερα
Katerina Chaniotaki

Τομείς Εξειδίκευσης:
Δημόσιες Συμβάσεις, Αστικό Δίκαιο, Δημόσιο Δίκαιο, Τραπεζικό δίκαιο, Πνευματική, Ιδιοκτησία, Δίκαιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (πιστοποίηση DPO)

Περισσότερα

Τομείς Εξειδίκευσης:
Αστικό Δίκαιο, Ποινικό Δίκαιο, Ακίνητα, Τραπεζικό Δίκαιο, Αντιδικίες

Περισσότερα
Irene Kalpaka - Lamnidis LAw

Τομείς Εξειδίκευσης:
Ευρωπαϊκό Δίκαιο, (Διεθνές), Οικογενειακό Δίκαιο, Δικαιώματα Παιδιών, Δημόσιο Δίκαιο, Τεχνητή Νοημοσύνη και Δίκαιο, Νομική έρευνα σε οποιονδήποτε τομέα δικαίου

Περισσότερα
Elena Xanthopoulou - Lamnidis  Law

Τομείς Εξειδίκευσης:
Ενέργεια, Εμπορικό Δίκαιο, Αστικό Δίκαιο

Περισσότερα
Filippos Lamnidis - Lamnidislaw.eu

Τομείς Εξειδίκευσης:
Δίκαιο Ακινήτων, Εταιρικό Δίκαιο, Ενέργεια

Περισσότερα
Sergios Lamnidis - Lamnidis Law

Τομείς Εξειδίκευσης:
Αστικό Δίκαιο, Δίκαιο της Ενέργειας, Εμπορικό Δίκαιο, Χρηματοπιστωτικό Δίκαιο

Περισσότερα
Andriana Tsoukleidi - attorney at Lamnidis law

Τομείς Εξειδίκευσης:
Εμπορικό Δίκαιο, Νομική Έρευνα

Περισσότερα
sissy.georgiopoulou attorney @lamnidislaw

Τομείς Εξειδίκευσης:
Εμπορικό Δίκαιο, Εταιρικό Δίκαιο, Δίκαιο Ακινήτων, Δίκαιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (πιστοποίηση DPO)

Περισσότερα