Εκπαίδευση

 • LL.M. στο Φορολογικό Δίκαιο στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Πτυχίο Νομικής στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τομείς Εξειδίκευσης

 • Εμπορικό Δίκαιο
 • Αστικό Δίκαιο
 • Φορολογικό Δίκαιο
 • Ασφαλιστικό Δίκαιο
 • Εταιρικό Δίκαιο
 • Τραπεζικό Δίκαιο
 • Κόκκινα Δάνεια
 • Αναδιαρθρώσεις
 • Αντιδικίες

Γλώσσες

Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά

Επικοινωνία

agi.markaki@lamnidislaw.eu

Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ