Εκπαίδευση

  • LL.M. στο Εμπορικό Δίκαιο στο Πανεπιστήμιο του Bristol
  • Πτυχίο Νομικής στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τομείς Ειδίκευσης

  • Εμπορικό Δίκαιο
  • Αστικό Δίκαιο
  • Ενέργεια
  • Κατασκεύες
  • Αντιδικίες

Γλώσσες

Ελληνικά, Αγγλικά

Επικοινωνία

emma.antoniadou@lamnidislaw.eu

Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ