Εκπαίδευση

  • LL.M. στο Αστικό Δίκαιο στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  • Πτυχίο Νομικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Τομείς Εξειδίκευσης

  • Εταιρικό Δίκαιο
  • Εμπορικό Δίκαιο
  • Αστικό Δίκαιο
  • Συνναλαγές χαρτοφυλακείων κόκκινων δανείων
  • Διαδικασίες είσπραξης οφειλών
  • Διαπιστευμένη μεσολαβητής
  • Αντιδικίες

Γλώσσες

Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά

Επικοινωνία

magda.glavina@lamnidislaw.eu

Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ