Χώρα

Σερβία, Κροατία

Εκπαίδευση

  • Πτυχίο Νομικής στο Πανεπιστήμιο του Βελιγραδιού

Τομείς Εξειδίκευσης

  • Εταιρικό Δίκαιο
  • Τραπεζικό Δίκαιο και Χρηματοοικονομικά
  • Κεφαλαιαγορές
  • Τηλεποικοινωνίες
  • Ακίνητα
  • Κατασκευές
  • Φορολογικό Δίκαιο

Γλώσσες

Σερβικά, Αγγλικά, Κροατικά, Σλοβενικά

Επικοινωνία

network@lamnidislaw.eu

ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΤΥΟ ΜΑΣ