Χώρα

Βουλγαρία

Εκπαίδευση

  • Μεταπτυχιακές Σπουδές Νομικής στο St. Kliment Ohridsky University, Σόφια, Βουλγαρία
  • Πτυχίο Νομικής στο St. Kliment Ohridsky University, Σόφια, Βουλγαρία

Τομείς Εξειδίκευσης

  • Ενέργεια
  • Εταιρικό Δίκαιο
  • Επενδύσεις
  • Ακίνητα

Γλώσσες

Βουλγαρικά, Αγγλικά, Ρωσικά

Επικοινωνία

network@lamnidislaw.eu

ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΤΥΟ ΜΑΣ