Εκπαίδευση

  • Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο στο Πανεπιστήμιο των Βρυξελλών
  • Πτυχίο Νομικής στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τομείς Εξειδίκευσης

  • Ιδωτικοποιήσεις
  • Ενέργεια
  • Μεταφορές
  • Επενδύσεις
  • Κατασκεύες
  • Κόκκινα δάνεια
  • Αναδιαρθρώσεις
  • Αντιδικίες

Γλώσσες

Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Ρώσικα, Γερμανικά

Επικοινωνία

+30.697.66.22.320

thomas.lamnidis@lamnidislaw.eu

Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ