Εκπαίδευση

  • LL.M. στο Ιδιωτικό Δίκαιο στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  • Πτυχίο Νομικής στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τομείς Εξειδίκευσης

  • Αστικό Δίκαιο
  • Ποινικό Δίκαιο
  • Ακίνητα
  • Τραπεζικό Δίκαιο
  • Αντιδικίες

Γλώσσες

Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά

Επικοινωνία

vasilis.tsamasiros@lamnidislaw.eu

Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ