Η Lamnidis Law προσφέρει στους τοπικούς και διεθνείς πελάτες νομικές υπηρεσίες που εστιάζουν σε συγκεκριμένους τομείς εντός της επενδυτικής και λειτουργικής διαδικασίας των επιχειρήσεων τους, συμπεριλαμβανομένου όλων των θεμάτων αναφορικά με εταιρικές σχέσεις, συγχωνεύσεις και εξαγορές, ακίνητα, ιδιωτικοποιήσεις, τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό δίκαιο, εμπορικό δίκαιο και επίλυση διαφωνιών.

Παρέχουμε τις υπηρεσίες μας σε πελάτες σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων, συμπεριλαμβανομένων της Ενέργειας και των Φυσικών Πόρων, Μεταφοράς και Υποδομών, Ακινήτων, Τεχνολογίας, Υγείας, Τραπεζικού και Χρηματοπιστωτικού, και Κατασκευών.

sectors001

Ενέργεια και Φυσικοί Πόροι

 • Νομική υποστήριξη στην προετοιμασία και σύνταξη παράγωγης νομοθεσίας που απαιτούνταν για τη παροχή αδειών λειτουργίας ηλεκτρικής ενέργειας, θέρμανσης, πετρελαίου και φυσικού αερίου, και ΑΠΕ
 • Πρόταση για την τροποποίηση νομοθεσίας αναφορικά με πετρελαϊκά προϊόντα
 • Εκπόνηση σχήματος Κατασκευή-Λειτουργία-Μεταβίβαση (BOT) τερµατικού σταθµού πετρελαίου στην Μολδαβία
 • Εκπόνηση σχεδίων νόμων για το ρυθμιστικό πλαίσιο της πετρελαϊκής αγοράς διαφόρων χωρών
 • Νομική αξιολόγηση εγγράφων για ενεργειακές συναλλαγές
 • Έλεγχος συμμόρφωσης εθνικών νόμων αναφορικά με την ενέργεια σε σχέση με το ευρωπαϊκο κεκτημένο σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο, ηλεκτρική ενέργεια και ΑΠΕ
 • Έλεγχος νομοθεσίας των μέλων κρατών της Ε.Ε. αναφορικά με γνωστοποιήσεις αποθεμάτων πετρελαίου
 • Ανάπτυξη νομικού πλαισίου για συστήματα μεταφοράς φυσικού αερίου σε πρώην Σοβιετικές χώρες σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Ε.Ε.
 • Νομικός έλεγχος για τη χρηματοδότηση εξαγορών σε έργα ΑΠΕ (αιολικά, ηλιακά, υδροηλεκτρικά) και νομική υποστήριξη στα στάδια ανάπτυξης και κατασκευής
 • Εκπόνηση πρότασης για νομοθετικές αλλαγές αναφορικά με την κατασκευή και λειτουργία υπόγειων αποθηκευτικών χώρων για φυσικό αέριο στην Γεωργία
 • Ανάλυση του νομικού πλαισίου της Ρουμανίας αναφορικά με την κατασκευή νέων αγωγών (άδειες, δικαίωμα διέλευσης, σχετικές εξουσιοδοτήσεις και περιβαλλοντολογικά θέματα)
 • Διαπραγμάτευση και ολοκλήρωση μιας διακρατικής συμφωνίας μεταξύ 22 χωρών αναφορικά με το νομικό και θεσμικό πλαίσιο για μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου με βάση τον Ενεργειακό Χάρτη και την νομοθεσία της Ε.Ε.
 • Σύνταξη νομικών εγγράφων για πολυάριθμα έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα και το εξωτερικό
 • Νομική υποστήριξη σε εργολάβους για την κατασκευή και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών έργων στην Ελλάδα
 • Νομική διαχείριση έργου για ενεργειακά έργα μεγάλης κλίμακας
 • Νομική υποστήριξη στη χρηματοδότηση έργου εξόρυξης πετρελαίου
transport000

Μεταφορές και Υποδομές

 •  Σύνταξη νομοθεσίας μεταφορών για τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης (Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Λευκορωσία, Γεωργία, Καζακστάν, Κιργιστάν, Μολδαβία, Ρωσία, Τατζικιστάν, Τουρκμενιστάν, Ουκρανία, Ουζμπεκιστάν) σε αρμονία με το ευρωπαϊκο κεκτημένο και διεθνείς συνθήκες
 • Ανάπτυξη πλαισίου για θεσμικές για νομικές μεταρρυθμίσεις στις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης στον τομέα των Μεταφορών και Υποδομών
 • Εκπόνηση νομικού και θεσμικού πλαισίου για την εγκαθίδρυση και λειτουργία ενός πολυμορφικού μοντέλου μεταφοράς πετρελαίου από το Καζακστάν και Αζερμπαϊτζάν στα λιμάνια της Γεωργίας και στη συνέχεια στη Μαύρη Θάλασσα
 • Σύνταξη κατευθυντήριου καταλόγου για τις χώρες TRACECA (Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν , Βουλγαρία, Γεωργία, Καζακστάν, Κιργιστάν, Μολδαβία, Ρουμανία, Τατζικιστάν, Τουρκία, Ουκρανία, Ουζμπεκιστάν, Τουρκμενιστάν) προς τις διεθνείς συνθήκες και συμφωνίες
 • Σύνταξη παραρτημάτων μιας πολυμερούς συμφωνίας στις χώρες TRACECA, συμπεριλαβανομένης της εισαγωγής ευρωπαϊκών προδιαγραφών σε άδειες λειτουργίας, ώρες οδήγησης, διευκόλυνση εμπορικών συναλλαγών, μεταφορές φορτίων, διαδικασίες τελωνείων και επενδύσεις
 • Έλεγχος νομοθεσίας αναφορικά με λιμάνια
 • Νομικός έλεγχος σε λιμάνια για την εκμετάλλευση τους μέσω της διαδικασίας της ιδιωτικοποίησης
 • Προετοιμασία μιας συμφωνίας παραχώρησης για ένα έργο της ΕΤΑΑ στο τερματικό σταθμό σιτηρών του λιμανιού Πότι
 • Σύνταξη ναυτιλιακού νόμου που περιλαμβάνει διατάξεις για την εισαγωγή Γεωργιανής σημαίας για θαλάσσιες μεταφορές στη Μαύρη Θάλασσα
 • Έλεγχος συμμόρφωσης των εθνικών νομοθεσιών της Ελλάδας και Κύπρου αναφορικά με τις Οδηγίες 2014/45, 2014/46 and 2014/47
 • Έλεγχος συμμόρφωσης των κρατών – μελών αναφορικά με τα εθνικά μέτρα ενσωμάτωσης των Ευρωπαϊκών Οδηγιών αφορούν στο περιβάλλον για τα έργα μεταφορών και υποδομών
 • Νομική ανάλυση για το καθεστώς της Κασπίας θάλασσας και τα στενά του Βοσπόρου
 • Νομική υποστήριξη κατά το στάδιο χρηματοδότησης έργων μεγάλης κλίμακας στο τομέα των μεταφορών και υποδομών
realestate000

Ακίνητα

 • Νομικός έλεγχος στην εξαγορά εμπορικών ιδιωτικών ακινήτων
 • Εντοπισμός κινδύνων αναφορικά με συναλλαγές σε ακίνητα
 • Νομική αξιολόγηση σε ζητήματα που αφορούν στην εξαγορά ακινήτων (φορολογικά, περιβαλλοντολογικά και πολεοδομικά θέματα)
 • Σύνταξη συμφωνητικών για πώληση και αγορά ακινήτων
 • Νομική συμβουλή για την ιδιωτικοποίηση δημοσίων ακινήτων στην Ελλάδα και σε δώδεκα άλλες χώρες
 • Νομική συμβουλή σε μεγάλης κλίμακας αναπτυξιακά έργα ακινήτων
 • Σύνταξη συμβάσεων, διαπραγμάτευση και ολοκλήρωση εξαγορών ξενοδοχειακών συγκροτημάτων
 • Νομική υποστήριξη οργανισμών ιδιωτικοποιήσεων ως προς την ιδιωτικοποίηση λιμανιών και μαρίνων στην Μεσόγειο, τη Μαύρη Θάλασσα και την Κασπία Θάλασσα
 • Νομική υποστήριξη σε κρατικούς οργανισμούς και ιδιωτικές εταιρίες για την ανάπτυξη κέντρων διακομιδής προϊόντων και συμπράξεις ιδιωτικών και δημοσίων φορέων για αναπτύξεις λιμανιών
 • Νομικός έλεγχος για χαρτοφυλάκεια κόκκινων δανείων ασφαλισμένων με εμπράγματες εξασφαλίσεις
 • Νομική συμβουλή στην εξαγορά ξενοδοχειακής αλυσίδας στην Ευρώπη
 • Νομικός έλεγχος αναφορικά με τις αδειοδοτήσεις ξενοδοχείων
 • Ανάλυση περιβαλλοντολογικών ζητημάτων αναφορικά με την κατασκευή και λειτουργία ξενοδοχείων
 • Νομική συμβουλή για την αναδιάρθωση δανείων για οφειλέτες ιδιοκτητών ξενοδοχείων
 • Νομική συμβουλή για απόκτηση αδειών στην φάση ανάπτυξης, κατά τη χρηματοδότηση και νομική υποστήριξη στη λειτουργία ξενοδοχειακών συγκροτημάτων
technology

Τεχνολογία

 • Ανάλυση νομοθεσιών διαφόρων χωρών αναφορικά με νέες τεχνολογίες, καινοτομία, χρηματοδότηση νεοφυών εταιριών (startups) για έργα που αφορούν στην τεχνολογία πληροφοριών
 • Νομική συμβουλή σε έργα που αφορούν στην τεχνολογία και επικοινωνία πληροφοριών
 • Νομική υποστήριξη με την εγκαθίδρυση εταιρίας τηλεπικοινωνιών
 • Νομική υποστήριξη με την διαδικασία δημόσιου διαγωνισμού για τη τεχνολογία πληροφοριών φορολογικών συστημάτων
 • Νομική υποστήριξη για την ανάπτυξη τεχνολογικών πάρκων
 • Μακροχρόνιες αντιδικίες πνευματικών δικαιωμάτων αναφορικά με τραπεζικά και ασφαλιστικά συστήματα
 • Νομική υποστήριξη για την ανάπτυξη προηγμένων τεχνικών διαχείρισης αποβλήτων
 • Νομική υποστήριξη για την υλοποίηση πλωτών φωτοβολταϊκών πάρκων
 • Ανάλυση Ευρωπαϊκής νομοθεσίας αναφορικά με μη επανδρωμένα αεροσκάφη
 • Νομική υποστήριξη στην ανάπτυξη εφαρμοσμένης αστικής χρήσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών για την επίβλεψη και παρακολούθηση αγωγών πετρελαίου και ενεργειακών εγκαταστάσεων
 • Νομική υποστήριξη στην ανάπτυξη αστικής χρήσης hovercrafts για τη μεταφορά προσωπικού και φορτίων σε υπεράκτιες ενεργειακές εγκαταστάσεις
69669557_l-2000x1330

Υγεία

 • Νομική συμβουλή για την απόκτηση αδειών και ανάπτυξης μονάδων φαρμακευτικής κάνναβης
 • Νομική συμβουλή για την πώληση νοσοκομείου
 • Νομική συμβουλή σε εθνική νομοθεσία και ευρωπαϊκο κεκτημένο για ζητήματα υγείας
 • Νομική υποστήριξη για την εγκαθίδρυση ομίλου φαρμακευτικών και ιατρικών αναλώσιμων
 • Νομική υποστήριξη για την εξαγορά από την διαχειριστική ομάδα εμπορικής εταιρίας ιατρικών αναλώσιμων
 • Νομική συμβουλή για την ανάπτυξη, κατασκευή και λειτουργία του μεγαλύτερου νοσοκομείου στην Ελλάδα
 • Νομική συμβουλή για την ανάπτυξη κέντρων υγείας
 • Νομική συμβουλή για την δημιουργία εμπορικού δικτύου νοσοκομειακών αναλώσιμων
 • Νομική συμβουλή για την εγκαθίδρυση φαρμακευτικών εργοστασίων (άδειες, έγκριση από τους αρμόδιους οργανισμούς υγείας, χρηματοδότηση, αναπτυξιακές συμφωνίες)
 • Νομική υποστήριξη για την χρηματοοικονομική αναδιάρθωση νοσοκομείου
 • Νομική υποστήριξη για την χρηματοδότηση νοσοκομειακού εξοπλισμού
accounting-analytics-balance-black-and-white-209224

Τραπεζικό και Χρηματοπιστωτικό Δίκαιο

 • Νομική συμβουλή στην αναδιάρθρωση δανείων και κόκκινων δανείων
 • Νομική συμβουλή στις συμφωνίες αναδιάρθρωσης και στις σχετικές δικαστικές αποφάσεις για μεγάλες βιομηχανίες
 • Νομική συμβουλή στις συμφωνίες αναδιάρθρωσης για εμπορικές εταιρίες
 • Νομική συμβουλή στις συμφωνίες αναδιάρθρωσης για ξενοδοχεία
 • Σύνταξη συμφωνιών αναδιάρθρωσης χρεών
 • Νομικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες για δανειακές συμβάσεις
 • Διαπραγματεύσεις για την επίλυση κόκκινων δανείων
 • Νομική συμβουλή για την εξαγορά χαρτοφυλακείου κόκκινων δανείων
 • Νομική συμβουλή για την χρηματοδότηση μεγάλης κλίμακας έργων υποδομών σχετικά με δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, υπόγειου αποθηκευτικού χώρου φυσικού αερίου, τερματικού σταθμού πετρελαίου, σταθμών μέτρησης φυσικού αερίου, κέντρων προσαρμογής μετρητών φυσικού αερίου
 • Νομική υποστήριξη για έργα συµπράξης δηµοσίων και ιδιωτικών φορέων
 • Νομική συμβουλή για την χρηματοδοτήση κατασκευών και έργων χωρίς αναγωγή

Κατασκευές

 • Έλεγχος νομοθεσίας για περιβαλλοντολογικό και πολεοδομικό σχεδιασμό έργων υποδομής
 • Επίλυση διαφορών αναφορικά με κατασκευαστικά έργα
 • Νομική συμβουλή για τη χρηματοδότηση κατασκευαστικών έργων
 • Διαπραγμάτευση των όρων και προϋποθέσεων μεγάλης κλίμακας κατασκευαστικών έργων κατά την διαδικασία δημόσιου διαγωνισμού
 • Εντοπισμός νομικών εμποδίων για την κατασκευή έργων υποδομής
 • Νομική υποστήριξη με μεγάλης κλίμακας έργα στέγασης πληθυσμιακών ομάδων
 • Νομική υποστήριξη με σύνταξη κατασκευαστικών συμφωνιών για ακίνητα και για ανάπτυξη ξενοδοχείων
 • Νομική υποστήριξη και προετοιμασία φακέλου συμμετοχής σε δημόσιο διαγωνισμό για την κατασκευή μεγάλης κλίμακας ενεργειακών, βιομηχανικών έργων και έργων υποδομής
 • Νομική υποστήριξη για την κατασκευή έργων αφαλάτωσης νερού
 • Σύνταξη κατασκευαστικών και λειτουργικών συμφωνιών σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές και τους κανόνες FIDIC